HOME       OUR DOGS / ONZE HONDEN       PUPS       NEWS / NIEUWS       PICTURES / FOTO'S       CONTACT


P'Yoshiro Go Sakura Kensha

21/09/2019

HD:A
Patella: free
Eyes: free

Pedigree - Stamboom:


Ch. Ryuu No Hanawazurai Go Shun'You Kensha Ch. Tarou Go Shun'You Kensha Ch. Tenkuu Go Etchuu Wakasugisou
Ch. Hana I Go Shun'You Kensha
Ch. Tempouhime Go Shun'You Kensha Ch. Kurotama Go G-Typhoon Jr JP
Ch. Tempouhime Go Ryuukyuu Uruma
Nanahime Go Sakura Kensha Kuromitsumaru Go Hokuto Hanatsukisou Toyo No Kuroichi Go Hikino Kourakusou
Gokou No Satsuki Go Shirakayasou
Miaki Goma Go Sakura Kensha Gomaryuu Go Sapporo Kagasou
Souka No Saki Go Shinshuu Soukasou

From Heavenly Hills - Webdesign: https://www.dogsite.be
Pictures: Ellen Braeckman Photography